.: عسل ناز تا این لحظه ، 6 سال و 10 ماه و 18 روز سن دارد :.