عسل نازعسل ناز، تا این لحظه: 9 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره

عسل ناز مامان و بابا

انتظار توي يك روزه برفي

عسل نازم امروز همه جا با برف پر شده و يه شكل قشنگي به دورو ورمون داده. توي اين هوا ي قشنگ خيلي جاي تو كناره من وباباي مهربون خاليه عزيزم ديشب وقتي داشت برف شروع به باريدن ميكرد من و بابايي مرتب يادت ميكرديم وتوي خيالمون داشتيم از برنامه هامون بعد از اومدنت حرف ميزدم.   دوست داشتم توي اين هوا بودي از ديدن اين همه لطفه خدا بي نسيب نميموندي وشب قشنگه من وباباييتو قشنگتر ميكردي ولي مطمئنم اگه امسال توي اين فصل كنار ما نيستي  به لطفه خدا حتماً ساله ديگه كنار مايي وتوي همين برفا در حاله بازي هستي   الهيييييييييييي قربونت برم عزيزم كه اينقدر دارم حست ميكنم نازنين مامان. ...
2 بهمن 1389

انتظار

سلام ماماني جيگر ديروز بازم دلم طاقت نيوورد ودوباره به بهزيستي زنگ زدم وبازم ازشون خواهش كرم به پرونده ما رسيدگي كنن ولي بازم مثله هميشه اب پاكيو ريختم روي دستم وحرفاي هميشگي نميشه و شما پروندهتون ماله سال 89 و......... يه جورايي سردم كردن بازم، ولي من كه كم نميارم دست از سرشون برنميدارم . اخه اونا نميدونن من چقدر دلم برات تنگه اونا كه نميدون چقدر دوست دارم بغلت كنم وبوت كنم و با نفساي تو انرژي بگيرم. كسي كه از توي دله كسي خبر نداره، قشنگم من دارم صبر ميكنم تا اون روزي كه بگيرمت توي بغلم واونقدر ببوسمت تا خسته بشم.     من كه بي صبرانه منتظر اون روزم عزيزممممممممم ...
28 دی 1389